Alles
It Fryske nijs yn 1 minútnl
It belangrykste nijs yn 1 minút fan woansdei 16 septimber 2015.nl