Alles
Noot: Deze serie bestaat als bundeling van 128 clips die zonder deze serie los zouden zijn in POMS. Daarnaast staan er 30 afleveringen in die dubbel bestaan maar welke niet gedelete kunnen worden. Deze zijn allemaal op offline gezet en staan er ook in zodat ze niet los staan. Frank Nauta NTR 7-11-2013nl
De hielprik bij pasgeborenen is bedoeld om behandelbare ziektes snel op te sporen. Maar de prik bevat meer informatie dan de meeste mensen weten. Het geeft ook dragerschapinformatie, die op verhoogd risico bij volgende zwangerschappen kan wijzen. Ouders zouden vooraf beter moeten weten voor welke informatie zij kiezen en met welke consequentie. Martina Cornel, hoogleraar community genetics, verbonden aan het VU medisch centrum, pleit daarom voor een helder onderscheid tussen het opsporen van behandelbare aandoeningen en het verkrijgen van dragerschapsinformatie. De journalisten in het forum hebben het vandaag onder meer over: feremoonloze fruitvliegjes, een minimum geluidsniveau voor auto's en een zwart gat voor in de binnenzak. In het forum: Sanne Deurloo, Hoofd programma NEMO, Bennie Mols, wetenschapsjournalist en Anouck Vrouwe, freelance wetenschapsjournalist. In de kettingvraag: eten snel afkoelennl