Alles
nl
Portret van drie vrouwen die in de jaren dertig hun vaderland Duitsland verlieten om in het relatief welvarende Nederland als dienstbode te gaan werken. Zij vertellen over hun leven, hun 'dubbele' gevoelens in de Tweede Wereldoorlog en hun betrokkenheid bij de situatie in het huidige Duitsland. Ook Hedda Kalshoven komt aan het woord, die een briefwisseling tussen haar moeder en haar familie in Duitsland publiceerde onder de titel 'Ik denk zoveel aan jullie'.nl