Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Alja Tollefsen werd geboren in een katholiek gezin. Ze werkte voor Terre des Hommes en werd priester in Engeland. Ze is nu pastor voor de Oud-Katholieke Parochies Gouda, Schoonhoven en Oudewater.nl