Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Ontmoeting met gasten uit diverse religieuze tradities. Klaas van der Kamp; sinds 1 maart secretaris van de Raad van Kerken, samenwerkingsverband van zeventien kerkgenootschappen dat dit jaar 40 jaar bestaat.nl