Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Algemeen directeur van de NCRV Coen Abbenhuis is in Japan geboren en komt uit een roomskatholiek nest. Omdat hij getrouwd is met een protestantse vrouw voelt hij zich in beide tradities staan.nl