Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Abbenhuis ziet God en schepping als één. De schepper manifesteert zich in zijn schepping en is ermee verbonden. Abbenhuis ziet God in ieder mens en als hij naar een ander kijkt, ziet hij ook zichzelf. Dit inzicht heeft hem milder gemaakt, voor anderen en voor zichzelf. Het kernbeginsel is voor hem de liefde die allesomvattend is, het goede maar ook het kwade. De verschillende religies zijn voor hem uitingsvormen van hetzelfde: 'Ik hoéf geen moslim of boeddhist te worden.'nl