Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Mercedes Zandwijken (1957) is initiatiefneemster van de Keti Koti Tafel. Het werk van filosoof Alain de Botton geeft haar handvatten om zich rituelen eigen te maken en ze nieuwe betekenis te geven.nl