Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Judith Frishman is hoogleraar Jodendom aan de Faculteit der Godsdienstwetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze richt zich vooral op het moderne jodendom vanaf de negentiende eeuw tot nu.nl