Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Ze werd geboren als Petronella van Amersfoort. Toen ze op haar 21ste intrad tot de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria kreeg ze de naam Aloysa. Aloysa volgde haar innerlijke roeping om mensen tot hun recht te laten komen en zocht daarvoor de religieuze gemeenschap. nl