Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
De Boeddhistische lekenleraar Rochelle Griffin is leerling van de Vietnamese monnik Thich Nath Hanh die na zijn verbanning uit Vietnam een gemeenschap stichtte in Plum Village in Frankrijk.nl