Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Dit jaar vieren de Doopsgezinden diverse jubilea. Ook Marion Bruggen viert een bescheiden jubileum: dertig jaar geleden koos zij bewust voor het lidmaatschap van de Doopsgezinde gemeente in Groningen. Ook beschrijft ze haar pelgrimage naar het eiland Ilona. nl