Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Hoogleraar islam Nelly van Doorn groeit op in de Betuwe. Ze ervaart de kerk als beklemmend en neemt er als tiener afstand van. Haar dierbare tekst is het gedicht Alle dingen van mystica Hadewijch.nl