Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Het overgeleverd worden aan andermans handen is voor velen een schrikbeeld. Zelfs voor Frits de Lange (1955, Vriezenveen), hoewel juist hij beseft dat wij allemaal zijn ingesponnen in een web van onderlinge afhankelijkheid: wij kunnen elkaar maken èn breken. nl