Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Econoom en oud-ambassadeur Edy Korthals Altes (1924) is te gast. In zijn boek Spiritual Awakening geeft hij zijn visie op de noodzaak van een spirituele vernieuwing van Europa.nl