Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Gasten uit diverse religieuze tradities praten over hun leven, drijfveren en hun persoonlijke heilige tekst. -De gelauwerde dichter, illustrator, schrijver en performer Joke van Leeuwen (1952).nl