Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Predikant Hinne Wagenaar (1962) bouwt in Jorwert samen met anderen een Nijkleaster, een nieuw klooster. Wagenaars heilige tekst komt uit Matteüs 17, over de verheerlijking op de berg.nl