Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Ad van Nieuwpoort werd in 2004 predikant van de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid. Als 'heilige tekst' koos hij de Lucasvertelling over Zacheüs de tollenaar. Binnenkort vertrekt hij naar Bloemendaal.nl