Alles
Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur.nl
Een mens wordt pas mens door verhalen te vertellen, zegt Marius van Leeuwen (1947), emeritus hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium. Want met verhalen krijg je greep op de tijd, vindt hij.nl