Alles
nl
'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history. De machteloosheid van het strafrecht. Dwars tegen de roep om meer celruimte in, bepleit de Amsterdamse criminoloog Bianchi de sluiting van gevangenissen. Gevangenisstraffen helpen niet, en vaak worden de verkeerde mensen gestraft. Maar wat moet er dan wél met misdadigers gebeuren? En in hoeverre zijn de slachtoffers gebaat bij deze ideeën? nl