Alles
nl
Slot van vierdelige serie over DNA en genetische manipulatie. Wat is er mogelijk en wat niet. Wat verwacht men in de toekomst? Deze aflevering gaat over de toekomst van de gentechnologie en de mogelijke gevaren ervan door gebruik van gentechnologie voor bacteriologische oorlogsvoering. Verder over DNA en de poëzie. Samenstelling: Michal Citroen, Lida Iburg 'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history. nl