Alles
nl
Het Spoor over de juridische status van de BOM! Volgens internationaal recht is een tankaanval op een onverdedigbare stad een oorlogsmisdaad. Waarom zou dat een atoomaanval op diezelfde stad geen oorlogsmisdaad zijn? Met andere woorden: is het bezit en gebruik van atoomwapens rechtmatig? En daaraan gekoppeld de vraag: kan de rechter stationering van kruisraketten in ons land verbieden? Die vragen staan centraal in een proces dat 20.000 Nederlanders vorig jaar zijn begonnen tegen de Staat der Nederlanden. Samenstelling Stan van Houcke. 'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history. nl