Alles
nl
Eerste deel van een tweedelige discussie over het begrip vrijheid onder leiding van Wim Kayzer. Gespreksonderwerpen zijn: biologische en maatschappelijke beperkingen van de menselijke vrijheid, narcisme en egoïsme, het leger, de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië, autoriteit en hiërarchie. Een generaal, een psychiater, een vakbondsvoorzitter, een Kamerlid en een hoogleraar debatteren over de intellectuele en persoonlijke vrijheid waarop de westerse samenleving zich beroemt en voor de verdeling waarvan zij haar voortbestaan op het spel zet. In deel 1: "Misschien komt de hang naar vrijheid voort uit onwetendheid over wat ze werkelijk is." 'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history.nl