Alles
nl
Voor een klein land produceert Nederland veel wapens. In Nederland werken ongeveer 15.000 mensen in de wapenindustrie, die een omzet heeft van vier miljard gulden. Hiermee bezet Nederland een vaste plaats in de top tien van wapenexporterende landen. Twee weken lang in Het Spoor een portret van deze industrie. Volgens verscheidene gerenommeerde economen is de wapenindustrie schadelijk voor de economie, een mening die bij politici nog geen weerklank vindt. Ook in deze serie aandacht voor de houding van de vakbeweging, voor groepen die de wapenproductie willen ombouwen tot civiele productie (conversie) en voor het exportbeleid van de Staat. En hoe groot is de invloed van de politiek op de handel en wandel van de wapenhandelaren? In deze aflevering veel aandacht voor het verzet tegen de wapenhandel. O.a. aandacht voor de zogenaamde conversieplatforms waar men wapenfabrikanten probeert over te halen over te gaan op civiele productie, waarbij ook oog is voor de werknemers in deze industrie. Samenstelling: Kiki Amsberg, Paul van der Gaag, Jacqueline Maris en Kees Slager 'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history.nl