Alles
nl
Het recht op ouderschap 2: Wie houdt toezicht op ouderschap en voogdij? Vier programma’s over de juridische aspecten van ouderlijk gezag en voogdij; over toezicht op, ontheffing van en ontzetting uit de ouderlijke macht; over gezinnen, gescheiden ouders, vaders en moeders en de kinderen waar zij mee mogen omgaan – of niet. Met interviews met pleegouders Gerrit en Mieke, politieagent van Heester van de zeden- en jeugdpolitie, kinderrechter Kuiken, voogd Johan van de kinderen van de familie Molenaar, maatschappelijk werkster mw. Lucas, mw. Steenhof van de Directie Kinderbescherming. 'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history.nl