Alles
nl
De geschiedenis van suiker begint omstreeks 1500 en zet meteen bitter in: geen plantages zonder slaven. De suikerarbeiders van nu hebben het amper beter. En de Nederlandse bietenboer? Wat betekent voor hem bijvoorbeeld de opkomst van de ‘kunstzoetjes’? Over de voor- en nadelen van het ‘ witte goud’, suikerbergen, garantieprijzen en de opkomst van zoetjes. Een bezoek aan de voedselbeurs in Keulen, en interviews met suikerboer Gerhard Koolhaas, Europarlementariër Eiso Woltjer; drs. Visser van de Suikerstichting, suikerbestrijder Adelbert Nelissen, van de Macrobiotische stichting Manna, en correspondent Jean Mentens (telefonisch vanuit Brazilië) 'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history.nl