Alles
nl
'Het Spoor' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history. Van 1926 tot 1973 werden in Zwitserland 619 kinderen bij hun ouders weggehaald om ze voor het vagebondisme te behoeden. Het waren allen kinderen van Jenischen, zoals Zwitserse woonwagenbewoners zichzelf noemen. De kinderen groeiden op in kindertehuizen en psychiatrische inrichtingen. De onderafdeling Kinder der Landstrasse van Pro Juventute in Zwitserland voerde de kinderroof met financiële ondersteuning van de staat uit. Pas in 1987 heeft de organisatie zich officieel verontschuldigd. nl