Alles
nl
Aflevering 6 van de dertiendelige documentaire serie "Voort kameraden" over de 100-jarige geschiedenis van de sociaaldemocratie. Deze aflevering gaat over de crisisjaren in het Interbellum, als de SDAP komt met een oplossing voor de crisis: Het Plan van de Arbeid. Aan het woord (of HA-fragmenten): - Christien de Ruyter-de Zeeuw, over het beleid van SDAP-wethouders in de crisisjaren en over haar kritiek op de partij die haar ertoe brengt zich aan te sluiten bij de OSP, Onafhankelijke Socialistische Partij. - Hilda Verweij Jonker, die in de jaren '30 in de Raad zat van Eindhoven. - Lenie Bakker, o.a. actief in het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling - Jan Tinbergen, medeopsteller van het Plan van de Arbeid. - Wim Thomassen, over de enthousiaste ontvangst van het Plan van de Arbeid - An Thomassen, die zich inzet voor de realisatie van het Plan van de Arbeid. - Ha-fragment van SDAP-kamerlid Zadelhoff, waarin deze zich uitspreekt tegen militarisme. - Wim Harms, AJC-lid, die zich verzet als de partij het antimilitaristisch standpunt laat vallen. - HA: Drees Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief nl