Alles
nl
2e deel van driedelige serie over de geschiedenis van de sociale psychiatrie: De nalatenschap van Querido. Deze aflevering gaat over de jaren '50-'70: de sociale psychiatrie krijgt meer kansen. Aan het woord: - Van Loon, ex-verpleger in o.a. St. Bavo in Noordwijkerhout, later verpleegkundig directeur in de Queridostichting. - Mulder, was o.a. psychiater in Dennenoord in Zuid-Laren. - Kraft, een van de eerste praktiserende sociaal psychiaters. - Zuster Den Boesterd, werkte veel samen met Kraft. - Willem, woont in Tehuis voor Onbehuisden, zat jaren in psychiatrische inrichting Duin en Bosch nl