Alles
nl
Derde aflevering van de achtdelige serie De moedernegotie, over de Nederlandse handel op de Oostzeelanden tijdens de Gouden Eeuw. Afl. 3: De Moedernegotie: De Noordduitse Oostzeesteden (Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund) Hans Olink bezoekt met historica Anke Greve de Noord-Duitse steden Lübeck, Wismar, Rostock en Stralsund. Deze productie is tot stand gekomen mede met een subsidie van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief nl