Alles
nl
Derde deel van de veertiendelige serie 'De Loffelijcke compagnie' over de geschiedenis van de VOC. Op 23 juni 1596 gaat Cornelis Houtman aan land in het sultanaat Banten op Java. Zes jaar later wordt de VOC opgericht en vestigt de VOC zich in Jacatra, dat al snel tot Batavia wordt omgedoopt. "Daar kan in Indien wat groots verricht worden", schrijft gouverneur-generaal Jan-Pieterszoon Coen met vooruitziende blik. Na de verovering van de Banda-archipel in 1621 komt het Molukse hoofdeiland Ambon aan de beurt om door de VOC gemonopoliseerd te worden. Vijftig jaar duurt het voordat de Molukkers zich laten knechten en de winsten van peper en kruidnagelen onbelemmerd naar het vaderland kunnen stromen... nl