Alles
nl
Tweede aflevering van de achtdelige serie De moedernegotie, over de Nederlandse handel op de Oostzeelanden tijdens de Gouden Eeuw. Afl. 2: De Moedernegotie in Holland (Amsterdam, Hoorn) Met interviews met: Lodewijk Wagenaar, conservator A'dams Historisch Museum; Els ten Napel, historisch geografe; Onno Boers, secr. v.d. ver. Vrienden Amsterdamse Gevelstenen, Hans Moolenbel, conservator Westfries Museum Hoorn; Piet Boon, Westfries Museum Hoorn. Deze productie is tot stand gekomen mede met een subsidie van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief nl