Alles
nl
Aflevering 4 van de 7-delige Spoor Terug-serie Land in Zee, over de inpoldering van Nederland. In deze aflevering staan de Noordoostpolder en de Wieringermeer in de Tweede Wereldoorlog centraal. Vraaggesprekken met bewoners, grondarbeiders en een oud verzetsstrijder over: het zware bestaan van de ontginningsarbeiders; de aanvankelijk geringe belangstelling van de Duitse bezetters voor deze gebieden; de joodse en Engelse onderduikers; de razzia's; de plaatselijke verzetsactiviteiten; de Duitse inundatie van de Wieringermeer en de gevechten tussen Duitsers en geallieerden aan het einde van de oorlog in de Noordoostpolder. Geïllustreerd met een geluidsfragment van het Polygoonjournaal.nl