Alles
nl
'Het Spoor Terug' is een documentaireprogramma waarin programmamakers onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen, onder andere aan de hand van oral history. Tweede deel van de tiendelige serie 'Afscheid van Indië', over de strijd van Nederland om het behoud van de kolonie Indië, een strijd die tussen 1945 en 1949 werd gevoerd. In deze aflevering: de vervolging, berechting en detentie van dienstweigeraars. Tussen 1946 en 1949 zijn meer dan 100.000 dienstplichtigen naar Indonesië verscheept, om ingezet te worden tijdens de politionele acties tegen het Republikeinse leger van Soekarno. Ruim 6000 weigerden aanvankelijk. Uiteindelijk ruim 2000 kwamen vanwege hun weigering voor de krijgsraad. Hoewel het aanvankelijk grondwettelijk niet mogelijk was om dienstplichtigen zonder hun toestemming naar overzeese Rijksdelen te sturen, veroordeelde de krijgsraad de weigeraars tot straffen van maximaal 5 jaar. Ondergedoken weigeraars werden nog tot eind jaren 50 vervolgd. Gratie werd, in tegenstelling tot bij de oorlogsmisdadigers, nooit verleend. nl