Alles
nl
Eerste aflevering van het tweeluik 'Jong is ons harte' over de geschiedenis van de Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale (VCJC) die in 1928 ontstond uit diverse vrijzinnige jongerenorganisaties. Vraaggesprekken met oud-leden Fiek Bakhoven, Toja van Dongen (Vrije vogels); Elja Schröder (PiCo); Henny Sporre (VCJC) en Jan Hoek ( soldaat). De VCJC organiseerde regelmatig kampen waarin jongeren niet alleen discussieerden over het geloof maar ook over zaken als werkloosheid, pacifisme en het socialisme. Gespreksonderwerpen zijn: de betrokkenheid van de dichteres Henriëtte Roland Holst bij de activiteiten van de Vrijzinnige Christelijke Studenten Bond (VCSB), die in 1915 werd opgericht en de voorloper vormde van latere vrijzinnige jeugdorganisaties; de activiteiten van de VCJC; de wijze waarop de VCJC zijn activiteiten tijdens de Duitse bezetting kon voortzetten; de omstandigheden waaronder de VCJC in 1944 een 'PiCo' (pinksterconferentie) organiseerde rond het thema 'God roept'; het dilemma dat binnen de VCJC bestond rond het gemengd kamperen; de oprichting na de Tweede Wereldoorlog van een afdeling van de VCJC door Nederlandse militairen in Nederlands Indië; de Pinksterconferentie die de VCJC in 1948 in Ommen hield en waaraan verschillende landelijke vrijzinnige jongerenorganisaties deelnamen. Geïllustreerd met HA-fragmenten en omlijst met fragmenten van liederen van de VCJC. Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief nl