Alles
nl
Vijfde deel van een achtdelige serie over de Koude Oorlog. In deze aflevering aandacht voor de ontwikkeling van de Koude Oorlog in de jaren vijftig. Vraaggesprekken met: -oud-Waarheidredacteur Rebling; -socioloog Wertheim; -oud-Waarheidredacteur Verrips en twee oud-medewerkers van de BVD. Onderwerpen van gesprek zyn: de werkwyze van de BVD; de BVD-bemoeienissen met CPN-leden; de problemen van CPN-leden om werk te krijgen en te behouden; de wederzydse infiltraties tussen de CPN en de BVD en de meningsverschillen binnen de CPN over de ontwikkelingen in de Sovjet Unie. Uitgebreide beschrijving van de uitzending: 00:33:24 Tune inleiding. Inleiding presentator. 00:35:00 Oud-Waarheidredacteur E. Rebling over de BVD. 00:39:50 Socioloog W.F. Wertheim over de BVD. 00:43:02 Oud-Waarheidredacteur G. Verrips over de BVD. 00:47:41 Rebling over zyn moeite om werk te behouden als CPN-lid a.g.v BVD-bemoeienissen. 00:52:25 Een oud-medewerker van de BVD over CPN-infiltraties in de BVD. 00:59:10 Een oud-medewerker van de BVD over BVD-infiltraties by de CPN. 01:05:08 Eindtune. 01:05:15 Einde. Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archiefnl