Alles
nl
Spoor Terug: Kooplieden, kapers en kolonisten Een elfdelige documentaireserie over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de Atlantische handel in de 17e en 18e eeuw. Gerard Leenders en Kees Slager zochten - in gezelschap van historici - in Nederland en op alle kusten van de Atlantische Oceaan de plekken op, waar 'Kooplieden, kapers en kolonisten' ooit actief waren. Aflevering 10: De verovering van Suriname Bij de Vrede van Breda wordt beslist dat Suriname, in 1667 veroverd, definitief in Nederlandse handen blijft. Maar met de WIC gaat het bergafwaarts: de schuldenlast stapelt zich op en in 1674 besluit de Staten-Generaal de Eerste WIC failliet te verklaren. Ze wordt vervangen door de Tweede, die zich uitsluitend op de handel richt; de jaren van kaapvaart en oorlog zijn definitief voorbij. Geïnterviewden: Alex van Stipriaan (Suriname); Harold Wessels (Breda); Doeke Roos (Guyana); Piet Emmer; oud-gouverneur Krämer (Willemstad, Curacao); Aad Boomert (Tobago). Gespreksonderwerpen zijn: de Zeeuwse verovering van de rijke Britse kolonie Suriname in 1667; het belang voor de West-Indische Compagnie van de 'Vrede van Breda' die in 1667 een einde maakte aan de oorlog tussen Engeland en Nederland; het dagelijkse leven op de plantages in de koloniën van de WIC; de enorme schuldenlast van de WIC; het besluit van de Staten-Generaal in 1647 om de WIC failliet te verklaren en vervolgens een tweede WIC op te richten en deze om te vormen van een oorlogsorganisatie met handelsaspecten tot een slavenhandelscompagnie; de enorme economische bloei van Curaçao als gevolg van de overgang van de eerste naar de tweede WIC; de problemen rond de slavenhandel van de WIC op Suriname; de Franse verovering van het Hollandse fort op Tobago in 1677; de overname van de Zeeuwse kolonie Suriname door de WIC in 1682. Met citaten uit verschillende historische bronnen. Presentatie: Kiki Amsberg en Aad Bosnl