Alles
nl
Vijfde aflevering van de achtdelige serie De moedernegotie, over de Nederlandse handel op de Oostzeelanden tijdens de Gouden Eeuw. Afl. 5: Letland (Riga, Sigulda) Deze productie is tot stand gekomen mede met een subsidie van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief nl