Alles
nl
Slot van de driedelige serie over de geschiedenis van de sociale psychiatrie: De Nalatenschap van Querido. Deze aflevering gaat over de jaren '70 tot heden. Over de opkomst van de anti-psychiatrie, de Gekkenkrant-beweging, de SPD's (Sociaal Psychiatrische Diensten) en de Riagg's. Aan het woord o.a.: - Flip Schrameijer, initiatiefnemer Gekkenkrant - Wim van Loon, verpleegkundig directeur Queridohuis - Louk van de Post, psychiater bij de RIAGG A'dam-Centrum/Oudwest - Van Woerden, psychiater RIAGG A'dam - Ton Banning, directeur Tehuis voor Onbehuisden. - Mulder, psychiater bij de A'damse GGDnl