Alles
nl
- persbericht Universiteit Leiden -'Layli and Majnun' is een epos van ruim vierduizend dubbelverzen, dat in 1188 geschreven werd door de Perzische dichter Nizami Ganjavi. Het epos is sinds de dertiende eeuw door tal van dichters in de hele islamitische wereld geïmiteerd. Het verhaal is in het Oosten net zo bekend als Shakespeare's 'Romeo and Juliet' in het Westen. De romance is niet alleen een inspiratiebron geweest voor de picturale kunst, in het bijzonder voor Perzische miniaturen, maar ook mystici hebben het verhaal gebruikt als een allegorie om hun verlangen naar de goddelijke geliefde te verbeelden. In deze studie onderzoekt Seyed-Gohrab de concepten liefde, minnaar en beminde door een uitvoerige analyse te maken van deze liefdesvertelling. Stelling bij het proefschrift van Seyed-Gohrab: 'In de liedteksten 'I am yours' en 'Layla' die Eric Clapton baseerde op Nizami's 'Layli and Majnun' verwijst hij naar twee essentiële kenmerken van de Udhritische minnaar, namelijk nederigheid en geheimhouding van de naam van de geliefde.' *nl