Alles
Het Klokhuis is een programma dat kinderen van negen tot twaalf informeert over de wereld om hen heen, in de breedste zin van het woord.nl
Sluipwespen kunnen explosieven opsporen, zoals landmijnen. Dolores traint sluipwespen om strijkers te vinden. Ze leren sneller dan speurhonden! En Def P. is de rappende leraar voor de sluipwespenklas.nl