Alles
Het Klokhuis is een programma dat kinderen van negen tot twaalf informeert over de wereld om hen heen, in de breedste zin van het woord.nl
Elke vrijdag Het Klokhuismagazine. Met: ‘Doenzedatzo’ over allerlei productieprocessen.En in ‘De Vragen voor Klokhuis’ wordt antwoord gegeven op kijkersvragen. En natuurlijk volgen we het wel en wee van Het Klokhuiskantoor.nl