Alles
Het Klokhuis is een programma dat kinderen van negen tot twaalf informeert over de wereld om hen heen, in de breedste zin van het woord.nl
Afl.: Alcohol. Alcohol: waar zit het nou allemaal precies in? En waarom is het voor jongeren niet goed om al heel vroeg te beginnen met het drinken van alcoholhoudende dranken? Lisa komt van alles te weten over alcohol.nl