Alles
Binnenlandse actualiteit met interviews, debat, de binnenlandreportage, de wekelijkse rubriek 'Waar het om gaat' en op dinsdag het wekelijkse Actualiteitsgedicht. nl
GroenLinks kamerlid Arie van den Brand zal om gezondheidsredenen na de kerst niet in de Kamer terugkeren. Hij wordt opgevolgd door Naima Azough. Als kamerlid hield hij zich bezig met landbouw, natuurbeheer, voedselveiligheid, buitenlandse handel, waterstaat en toerisme. Een gesprek bij zijn naderend afscheid van de Kamer. De 70-jarige Coen Fonk vangt sinds 1989 vluchtelingen op. Aan zijn weldoenerij dreigt de Emmeloorder nu failliet te gaan. Een reportage. Tot slot een gesprek met professor economie Ad Kolnaar over het mislukken van het stabiliteitspact. Kolnaar vindt dat we van het hele pact af moeten. 'Goed nieuws uit Brussel' noemt hij het.nl