Alles
Binnenlandse actualiteit met interviews, debat, de binnenlandreportage, de wekelijkse rubriek 'Waar het om gaat' en op dinsdag het wekelijkse Actualiteitsgedicht. nl
Zorgverzekeraar CZ kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws met opvallende acties. Flying doctors-teams die overal ingezet kunnen worden, een wervingscampagne in België om huisartsen naar Nederland te halen, eigen medicijnen, een ‘oogbus’ die staarpatiënten naar een ziekenhuis zonder wachtlijst rijdt.Deze week kwam het nieuws dat CZ inzage heeft afgedwongen in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over slecht functionerende privé-klinieken. Bestuursvoorzitter Mike Leers wil naar eigen zeggen het Nederlandse zorgsysteem onder druk zetten. Een gesprek met Mike Leers. Minister Donner van Justitie heeft bezuinigingen aangekondigd op de jeugdinrichtingen, de penitentiaire instellingen voor jongeren. Volgens de directeuren van die instellingen kunnen bezuinigen leiden tot levensgevaarlijke toestanden en stijging van recidive. Volgens directeur Jonkers van de gesloten rijksinrichting voor jongeren Den Engh bij Den Dolder kan echter wél flink worden gesnoeid in de bestrijding van jeugdcriminaliteit. In Den Engh worden ernstig gedragsgestoorde jongeren heropgevoed. Een reportage. Aansluitend een gesprek met Anton van Kalmthout, universitair hoofddocent straf- en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Tilburg, over de door het ministerie van Justitie aangekondigde bezuinigen op de jeugdinstellingen.nl