Alles
Binnenlandse actualiteit met interviews, debat, de binnenlandreportage, de wekelijkse rubriek 'Waar het om gaat' en op dinsdag het wekelijkse Actualiteitsgedicht. nl
Het uur begint met Een Goed Gesprek van Marjan Luif. Eén van de belangrijkste onderdelen van het sociaal akkoord dat kabinet, werkgevers en werknemers tijdens het Najaarsoverleg willen bereiken, is de toekomst van de WAO. Al jaren is sprake van een drastische herziening van de Wet op de Arbeidsongeschiktheid. Hoe drastisch moet die herziening eigenlijk zijn nu de instroom in de WAO steeds verder daalt? Mogen de scherpe kantjes er van af zoals de vakbeweging wenst? Gesprek met oud-staatssecretaris en SER-kroonlid Robin Linschoten, Trees Snelders van werkgeversorganisatie VNO-NCW en Arbo Unie-directeur Jan Scheurs. Tot slot: een reportage over de flat aan de Visserlaan in Pijnacker waar de bewoners klagen over geluidsoverlast en verloedering. Volgens hen wordt de overlast vooral veroorzaakt door nieuwe bewoners die uit de grote stad komen. De oorspronkelijke flatbewoners zijn bang dat het voorgenomen spreidingsbeleid tot nog meer problemen in de flat zal gaan leiden.nl