Alles
Binnenlandse actualiteit met interviews, debat, de binnenlandreportage, de wekelijkse rubriek 'Waar het om gaat' en op dinsdag het wekelijkse Actualiteitsgedicht. nl
Tengevolge van de bezuinigingen en toenemende vergrijzing wordt steeds meer een beroep gedaan op de mantelzorg. Een gesprek met Guus Schrijvers, hoogleraar algemene gezondheidszorg aan de Universiteit van Utrecht en PvdA-kamerlid Jose Smits over de vraag of mantelzorgers betaald moeten worden, of voor dat inkomen het persoonsgebonden budget mag worden gebruikt, en wat je van een mantelzorger mag verlangen voor hij een beroep doet op de AWBZ - waar de Thuiszorg onder valt. Aansluitend op het gesprek een reportage over de Mantelzorg. En tot slot een gesprek met docent Peter Vasterman over een nieuw vak op de School voor Journalistiek, namelijk: populaire journalistiek.nl