Alles
Bekende Nederlanders vertellen aan de hand van bijbelteksten over belangrijke momenten, gebeurtenissen, dromen en opvattingen in hun leven.nl
Vandaag te gast: Lodewijk Dros. De tekst uit 2 Kor.12:9, spreekt Lodewijk Dros erg aan: “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” nl