Alles
Bekende Nederlanders vertellen aan de hand van bijbelteksten over belangrijke momenten, gebeurtenissen, dromen en opvattingen in hun leven.nl
Klaas Drupsteen legt bekende Nederlanders drie teksten uit de bijbel voor. Advocaat Willem Anker behoort met zijn broer Hans tot de meest bekende strafpleiters van Nederland.nl