Alles
Bekende Nederlanders vertellen aan de hand van bijbelteksten over belangrijke momenten, gebeurtenissen, dromen en opvattingen in hun leven.nl
Te gast is Carola Schouten, 2e Kamerlid voor de ChristenUnie. Carola heeft gekozen voor een tekst uit Micha 6:8. Recht doen, trouw liefhebben en nederig wandelen met God.nl